Aktuality

Výsledky volieb v našej obci

 12.11.2018

 

Miestna volebná komisia v Lúčke uverejňuje výsledky volieb poslancov obecného zastupiteľstva a volieb starostu obce na volebné obdobie 2018 -2022.

Miestna volebná komisia v Lúčke, podľa § 190 zákona č. 180/2014 Z.z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov uverejňuje výsledky volieb poslancov obecného zastupiteľstva a volieb starostu, ktoré sa konali 10. novembra 2018.

Počet voličov zapísaných v zozname voličov: 420

Počet voličov, ktorí sa zúčastnili na hlasovaní: 167

Počet voličov, ktorí odovzdali obálku: 167

Počet platných hlasovacích lístkov odovzdaných pre voľby do obecného zastupiteľstva: 166

Počet platných hlasovacích lístkov odovzdaných pre voľby starostu obce: 144

Volebná účasť: 39,76%

Zápisnica miestnej volebnej komisie o výsledku volieb v obci vo voľbách do orgánov samosprávy obcí 10.11.2018

Úroveň vytriedenia komunálneho odpadu za rok 2019
28 / 02 / 2019

Úroveň vytriedenia komunálneho odpadu za rok 2019

V súlade s § 4 ods. 7) zákona č. 329/2018 Z. z. o poplatkoch za uloženie odpadov a o zmene a doplnení zákona č. 587/2004 Z. z. o Environmentálnom fonde a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov týmto Obec Lúčka predkladá informácie o úrovni a spôsobe výpočtu úrovne vytriedenia komunálnych odpadov za rok 2018


Úradné hodiny

Pondelok: 07:30 - 15:30
Utorok: 07:30 - 14:30
Streda: 07:30 - 17:30 
Štvrtok: 07:30 - 14:30
Piatok: 07:30 - 15:30

Fotogaléria

Kalendár

Počasie

Obec Lúčka
Počasie Bretejovce - Svieti.com

Iné

  
  

Anketa