Aktuality

Požehnanie sochy anjela

 11.12.2017

10. decembra 2017 sa v Dome nádeje v areáli miestneho cintorína našej obce uskutočnila posviacka sochy Anjela.

Sochu posvätil farár, správca rím. katolíckej farnosti Kračúnovce ThLic. Marek Haratim v prítomnosti zborového farára ECAV v Kukovej Mgr. Ľuboša Činčuráka.

Slávnostný akt otvoril ThLic. Marek Haratim a prítomným sa prihovoril aj Mgr. Ľuboš Činčurák.

Starosta Mikuláš Mašlej vo svojom vystúpení oboznámil prítomných, že socha sa síce  požehnáva v Dome nádeje, ale svoje pevné miesto bude mať vedľa Domu nádeje, kde je pripravený betónový podstavec pre umiestnenie. Počas zimy bude ešte socha vo vnútorných priestoroch, nakoľko je potrebné vybudovať zastrešenie aby sa predišlo znehodnoteniu diela. No verí, že v prvých jarných dňoch už zaujme svoje stále miesto.

Ako uviedol s prvotnou myšlienkou umiestnenia sochy prišla poslankyňa OZ p. Anna Sopková preto ju poprosil o slovo.

P. Sopková uviedla vo svojom príhovore, že na začiatku celej tejto myšlienky bola obyčajná televízna relácia v ktorej ju zaujal výnimočný človek rezbár Milan Krajňák. Následne sa s ním kontaktovala a poprosila ho, či by bol ochotný vyrezať anjela zo zvyškov líp umiestnených na miestnom cintoríne. Ochotne prišiel pozrieť situáciu, no skonštatoval, že lipy sú veľmi znehodnotené a nie je možné ich využiť na vyrezanie sochy. Tak sa hľadala ďalšia alternatíva a p. Krajňák bol ochotný urobiť takúto sochu v nadživotnej veľkosti, ktorá by bola umiestnená na miestnom cintoríne. Svoju myšlienku predniesla na zasadnutí OZ, kde poslanci jednoznačne súhlasili. Horšie bolo s financovaním sochy, preto pani Sopková oslovila bratov Ratajovcov a tí ochotne prisľúbili pomoc. Nakoniec sochu celú zafinancovali, takže obec to nastálo ani euro. V závere svojho príhovoru p. poslankyňa uviedla: „Verím, že krídla tohto anjela budú chrániť nielen obyvateľov obce a jej návštevníkov, ale aj týchto dvoch skvelých bratov, ktorí venovali tento dar našej obci“.

Nakoľko nás svojou prítomnosťou nás poctil aj samotný autor sochy umelecký rezbár a pútnik Milan Krajňák , rodák z Nižného Hrušova (Vranov nad Topľou) poprosli aj jeho o pár slov. Tento nadaný ale veľmi skromný človek vo svojom krátkom príhovore uviedol, že z dreva najradšej vyrezáva anjelov  a jeho snom je ísť na púte okolo sveta a rozdávať vlastnoručne vyrezaných anjelikov po celom svete. Prezradil aj to, že sochu v takejto nadživotnej veľkosti vlastní Svätý Otec František a momentálne už aj naša obec. Svoju prácu považuje za veľký dar a príležitosť od Boha. Výťažky z predaja svojich diel venuje na pomoc pre ťažko choré deti...

Aj touto cestou sa chceme poďakovať všetkým, ktorý prispeli k tomu, že aj v našej obci „anjel zostúpil na zem“ aby rozdával radosť, vieru a nádej...

Osobitne ďakujeme autorovi diela rezbárovi Milanovi Krajňákovi, autorke myšlienky p. Anne Sopkovej, bratom Ratajovcom, ktorí celé dielo sponzorovali a v neposlednej rade Mgr. Ľubošovi Činčurákovi a ThLic. Marekovi Haratimovi, ktorý nám dielo požehnal.

Viac fotiek vo fotogalérií

Úradné hodiny

Pondelok: 07:30 - 15:30
Utorok: 07:30 - 14:30
Streda: 07:30 - 17:30 
Štvrtok: 07:30 - 14:30
Piatok: 07:30 - 15:30

Fotogaléria

Kalendár

Počasie

Obec Lúčka
Počasie Bretejovce - Svieti.com

Iné

  
 

Anketa