Obec Lúčka rešpektuje ochranu vašich údajov

Táto internetová stránka používa technológiu cookies. Bližšie informácie o súboroch cookies nájdete v sekcii webstránky Cookies.

Aktuality

Oznam o termíne testovania COVID 19 v obci Lúčka

 25.02.2021

Oznamujeme občanom obce Lúčka, že testovanie na ochorenie

COVID-19 sa bude v obci konať dňa 

27.2.2021 (sobota) v čase od 9:00 hod. do 16:00 hod.

( 12:00 hod. - 13:00 hod. prestávka)

v priestoroch BŠVaOC - športového areálu (oproti futbalovému ihrisku).

Prosíme Vás, aby ste sa zbytočne nezhromažďovali a dodržiavali odstupy.

Upozorňujeme, že prioritne budú otestovaní obyvatelia obce Lúčka, keďže počet testov bude pridelený na predpokladaný počet ľudí, ktorí by sa mali prísť otestovať. To znamená, že osoby, ktoré nemajú trvalý či prechodný pobyt v obci Lúčka sa môžu prísť otestovať v čase od 15:00hod. - 16:00hod.

Ďakujeme za pochopenie!

TESTOVANIE V OKOLI:

Kračúnovce27.02.2021 (sobota) v čase od 8:00 hod. do 12:00 hod. (Kultúrny dom - OcÚ)

Giraltovce:

Poučenie pre osoby s pozitívnym výsledkom vyšetrenia a osoby žijúce s nimi v spoločnej domácnosti:

Musíte zostať v DOMÁCEJ IZOLÁCII a ostatní členovia spoločnej domácnosti v KARANTÉNE (aj keď boli pri aktuálne prebiehajúcom testovaní negatívni).
 Informujte o pozitivite Vášho všeobecného lekára (v prípade detí všeobecného lekára pre deti a dorast), alebo lekára miestne príslušného VUC, ak Váš lekár nie je k dispozícii.
• Už pri miernych klinických príznakoch bezodkladne telefonicky kontaktujte svojho príslušného všeobecného lekára, dohodnite sa na ďalšom postupe a dodržujte jeho pokyny, najmä ohľadom liečby.

• Ak máte závažné príznaky:  opakované vzostupy teploty nad 39 st.C, ťažkosti s dýchaním, tlak alebo bolesť na hrudníku, volajte záchrannú zdravotnú službu – č. 155.

• Informujte o svojej pozitivite všetky osoby, s ktorými ste boli v úzkom kontakte 2 dni pred odberom výteru z nosohltana (alebo pre začiatkom klinických príznakov, ak tieto vznikli ešte pred odberom). Všetky kontakty musia ostať v karanténe (aj v prípade negatívneho výsledku v čase práve prebiehajúceho testovania) 14 dní od kontaktu s Vami. Za úzky kontakt sa považuje osobný kontakt dlhší ako 15 minút vo vnútornom priestore.

• Vaša domáca izolácia trvá minimálne 14 dní od odberu na COVID-19, pokiaľ sa v posledných troch dňoch tejto doby nevyskytol ani jeden z klinických príznakov ochorenia (teplota, kašeľ, dýchavičnosť, strata čuchu, chuti....). O konečnej dĺžke karantény rozhodne Váš všeobecný lekár.

 Karanténa osôb žijúcich s Vami v spoločnej domácnosti trvá po celú dobu Vašej izolácie. (Odporúčame im prihlásiť sa na testovanie prostredníctvom web-stránky korona.gov.sk link: https://www.old.korona.gov.sk/covid-19-patient-form.php, najskôr 5. deň od kontaktu s Vami. Aj v prípade negatívneho výsledku však ostávajú v karanténe počas celej doby Vašej izolácie).

• Ak ste COVID-19 pozitívny, Vy ani osoby žijúce s Vami v spoločnej domácnosti a Vaše úzke kontakty nesmiete opustiť miesto, kde ste sa rozhodli zdržiavať  počas izolácie a karantény okrem:  prípadu núdze,  pri potrebe základnej zdravotnej starostlivosti. Nesmiete: chodiť na verejné miesta, kultúrne spoločenské a športové udalostí, ani sa zúčastňovať súkromných akcií (rodinné oslavy, a pod. s výnimkou pohrebov), používať hromadnú dopravu alebo taxík, nikoho navštevovať, prijímať návštevy.

• Vstup do domu/bytu, kde ste v izolácii, majú len: osoby, ktoré tam bývajú, poskytovateľ zdravotnej starostlivosti v prípade potreby.

• Ak bývate v rodinnom dome, môžete ísť do svojej súkromnej záhrady alebo na dvor. Ak bývate v byte, môžete ísť na súkromný balkón.

• V prípade, že potrebujete kúpiť potraviny, iný tovar a lieky, požiadajte inú osobu o pomoc (ktorá nie je v karanténe), aby Vám doniesla nákup k Vašim vchodovým dverám.

• Nákup si môžete objednať aj telefonicky alebo e-mailom. V prípade núdze môžete opustiť izoláciu pri zabezpečovaní nevyhnutných životných potrieb s prekrytými hornými dýchacími cestami respirátorom FFP2 a dodržaním hygieny rúk.

• Viac informácií na stránke: www.korona.gov.skwww.uvz.sk

Poučenie pre osoby s negatívnym výsledkom vyšetrenia :

Správajte sa zodpovedne, dodržujte všetky odporúčania:

         - noste rúško
         - dodržujte odstupy
         - používajte dezinfekciu na ruky
         - často vetrajte priestory, kde sa zdržiavate
         - čo najviac obmedzte stretávanie sa s inými ľuďmi – aj v exteriéri

· Váš negatívny test neznamená, že nie ste infikovaný, môžete už byť v inkubačnej dobe ochorenia.

· Sledujte svoj zdravotný stav a aj pri miernych klinických príznakoch (teplota, kašeľ, strata čuchu, chuti, dýchavičnosť....) bezodkladne kontaktujte telefonicky svojho príslušného všeobecného lekára, dohodnite sa na ďalšom postupe a dodržujte jeho pokyny.

· Ak ste boli v úzkom kontakte s pozitívne testovanou osobou (2 dni pred jej pozitívnym testovaním, alebo pred začiatkom jej klinických príznakov), musíte ostať v karanténe, aj keď výsledok Vášho vyšetrenia pri aktuálne prebiehajúcom testovaní bol negatívny.

· Odporúčame Vám opakovane sa zúčastniť testovania najskôr 8. deň od kontaktu s pozitívnou osobou. Za úzky kontakt sa považuje osobný kontakt dlhší ako 15 min. vo vnútornom priestore.

· Vaša karanténa trvá minimálne 14 dní od posledného kontaktu s pozitívnou osobou, a to aj v prípade, že Váš test bol na 8. deň od kontaktu s pozitívnou osobou negatívny.

· Informujte o svojom kontakte Vášho všeobecného lekára (v prípade detí všeobecného lekára pre deti a dorast) alebo lekára miestne príslušného VUC, ak Váš lekár nie je k dispozícii, dohodnite sa na ďalšom postupe a dodržujte jeho pokyny.

·Riaďte sa pokynmi – Čo mám robiť, ak som bol v úzkom kontakte s Covid 19.
· Viac informácií na stránke:  www.korona.gov.skwww.uvz.sk

Oznam o termíne testovania COVID 19 v obci Lúčka
25 / 02 / 2021

Oznam o termíne testovania COVID 19 v obci Lúčka

Oznamujeme občanom obce Lúčka, že testovanie na COVID-19 sa bude v obci konať dňa 27.02.2021 (sobota) v čase od 9:00 - 16:00 hod. v priestoroch BŠVaOC - športového areálu (oproti futbalovému ihrisku).


Úradné hodiny

Pondelok: 07:30 - 15:30
Utorok: 07:30 - 14:30
Streda: 07:30 - 17:30 
Štvrtok: 07:30 - 14:30
Piatok: 07:30 - 15:30

Fotogaléria

Kalendár

Počasie

Obec Lúčka

ONLINE POČASIE

Iné

Anketa