Voľby do orgánov samosprávy obcí 2022

Predseda Národnej rady Slovenskej republiky rozhodnutím č. 209/2022 Z. z. vyhlásil

voľby do orgánov samosprávy obcí a voľby do orgánov samosprávnych krajov

a určil deň ich konania na sobotu

29. októbra 2022.

Obecné zastupiteľstvo v Lúčke podľa § 9 zákona SNR č. 346/1990 Zb. o voľbách do orgánov samosprávy obcí v znení neskorších predpisov uznesením č. 67/16/2022 zo dňa 29. júna 2022 určilo,  že pre volebné obdobie 2022 - 2026 bude mať 7 poslancov a  jeden volebný obvod a uznesením č. 68/16/2022 zo dňa 29. júna 2022 určilo rozsah výkonu funkcie starostu na volebné obdobie 2022 - 2026 - 100% (plný úväzok).

Úradné hodiny

Pondelok: 07:30 - 15:30
Utorok: 07:30 - 14:30
Streda: 07:30 - 17:30 
Štvrtok: 07:30 - 14:30
Piatok: 07:30 - 15:30

Fotogaléria

Kalendár

Počasie

Obec Lúčka

ONLINE POČASIE

Iné

                                                                           Naša obec z vtáčej perspektívy

Anketa

Používam internet: