FAKTÚRY

Povinné zverejňovanie údajov o  faktúrach  za tovary, služby a práce - v zmysle zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám v znení neskorších predpisov.
Zverejnené sú došlé faktúry  Obce Lúčka  - obecného úradu  a všetkých  rozpočtových organizácií,  ktorých zriaďovateľom je Obec Lúčka (Materská škola, Základná škola a Školská jedáleň) a to do 30. júna 2022 v 
podsekcii POVINNE ZVEREJŇOVANIE - Archív faktúr. Od 1. júla 2022 sú faktúry zverejňované cez uradne.sk  a sú zverejnené v podsekcii POVINNE ZVEREJŇOVANIE - FAKTÚRY.

2022

2021

2020

2019

2018

2017

2016

2015

Archív

ROK 2014- zverejňovanie faktúr podľa zákona č. 546/2010 Z.z
Zelená tabuľka - obec, fialová - školstvo, oranžová - Školská jedáleň
Faktúry od 1.1.2014 - 31.1.2014
Faktúry od 1.2.2014 - 28.2.2014
Faktúry od 1.3.2014 - 31.3.2014
Faktúry od 1.4.2014 - 30.4.2014
Faktúry od 1.5.2014 - 31.5.2014
Faktúry od 1.6.2014 - 30.6.2014
Faktúry od 1.7.2014 - 31.7.2014
Faktúry od 1.8.2014 - 31.8.2014
Faktúry od 1.9.2014 - 30.9.2014
Faktúry od 1.10.2014 - 31.10.2014
Faktúry od 1.11.2014 - 30.11.2014
Faktúry od 1.12.2014 - 31.12.2014
ROK 2013- zverejňovanie faktúr podľa zákona č. 546/2010 Z.z
Zelená tabuľka - obec, fialová - školstvo, oranžová - Školská jedáleň
Faktúry od 1.1.2013 - 31.1.2013
Faktúry od 1.2.2013 - 28.2.2013
Faktúry od 1.3.2013 - 31.3.2013
Faktúry od 1.4.2013 - 30.4.2013
Faktúry od 1.5.2013 - 31.5.2013
Faktúry od 1.6.2013 - 30.6.2013
Faktúry od 1.7.2013 - 31.7.2013
Faktúry od 1.8.2013 - 31.8.2013
Faktúry od 1.9.2013 - 30.9.2013
Faktúry od 1.10.2013 - 31.10.2013
Faktúry od 1.11.2013 - 30.11.2013
Faktúry od 1.12.2013 - 31.12.2013
ROK 2012 - zverejňovanie faktúr podľa zákona č. 546/2010 Z.z
Zelená tabuľka - obec, fialová - školstvo, oranžová - Školská jedáleň
Faktury od 1.1.2012 - 31.1.2012
Faktury od 1.2.2012 - 29.2.2012
Faktury od 1.3.2012 - 31.3.2012
Faktury od 1.4.2012 - 30.4.2012
Faktury od 1.5.2012 - 31.5.2012
Faktury od 1.6.2012 - 30.6.2012
Faktury od 1.7.2012 - 31.7.2012
Faktury od 1.8.2012 - 31.8.2012
Faktury od 1.9.2012 - 30.9.2012
Faktury od 1.10.2012 - 31.10.2012
Faktury od 1.11.2012 - 30.11.2012
Faktury od 1.12.2012 - 31.12.2012
ROK 2011 - zverejňovanie faktúr podľa zákona č. 546/2010 Z.z
Zelená tabuľka - obec, fialová - školstvo, oranžová - Školská jedáleň
Faktúry od 01.01.2011 - 31.01.2011
Faktúry od 01.02.2011 - 28.02.2011
Faktúry od 01.03.2011 - 31.03.2011
Faktúry od 01.04.2011 - 30.04.2011
Faktúry od 01.05.2011 - 31.05.2011
Faktúry od 01.06.2011 - 30.06.2011
Faktúry od 01.07.2011 - 31.07.2011
Faktúry od 01.08.2011 - 31.08.2011
Faktúry od 01.09.2011 - 30.09.2011
Faktúry od 01.10.2011 - 31.10.2011
Faktúry od 01.11.2011 - 30.11.2011
Faktúry od 01.12.2011 - 31.12.2011

Úradné hodiny

Pondelok: 07:30 - 15:30
Utorok: 07:30 - 14:30
Streda: 07:30 - 17:30 
Štvrtok: 07:30 - 14:30
Piatok: 07:30 - 15:30

Fotogaléria

Kalendár

Počasie

Obec Lúčka

ONLINE POČASIE

Iné

                                                                           Naša obec z vtáčej perspektívy

Anketa

Používam internet: