SlovenskýEnglish
Zmenšiť textZväčšiť text

Archív faktúr

Povinné zverejňovanie údajov o  faktúrach  za tovary, služby a práce - v zmysle zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám v znení neskorších predpisov.
Zverejnené sú došlé faktúry  Obce Lúčka  - obecného úradu  a všetkých  rozpočtových organizácií,  ktorých zriaďovateľom je Obec Lúčka (Materská škola, Základná škola a Školská jedáleň) a to do 30. júna 2022 v podsekcii POVINNE ZVEREJŇOVANIE - Archív faktúr. Od 1. júla 2022 sú faktúry zverejňované cez uradne.sk  a sú zverejnené v podsekcii POVINNE ZVEREJŇOVANIE - FAKTÚRY.

Archív