SlovenskýEnglish
Zmenšiť textZväčšiť text

Archív zmlúv

Povinné zverejňovanie zmlúv - v zmysle zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám v znení neskorších predpisov.
Zverejnené sú Zmluvy Obce Lúčka  - obecného úradu  a všetkých  rozpočtových organizácií,  ktorých zriaďovateľom je Obec Lúčka (Materská škola, Základná škola a Školská jedáleň).

Archív

Zverejňovanie zmlúv podľa zákona č. 546/2010 Z.z
RIMI SECURITY Bardejov - Zmluva o dielo - Kamerový a bezpečnostný systém
RIMI SECURITY Bardejov - Dodatok k ZoD - kamerový a bezpečnostný systém
ORANGE SLOVENSKO - Dodatok k Zmluve o pripojení č. zmluvy 00195519
KOMUNÁLNA POISŤOVŇA - Poistná zmluva číslo 0100008653_Komunálna poisťovňa
KRHaZZ SR - Zmluva o výpožičke č.KRHZ-PO-OEL-569-3_2012
PRIMA BANKA SLOVENSKO - Dodatok k Dexia Komunál univerzálnemu úveru Zmluve o úvere c. 37/036/07 zo dna 26.10.2007
MINISTERSTVO VNÚTRA SR - Zmluva č. 4/2012 o poskytnutí dotácie prostriedkov z prostriedkov MV SR
SLOVAK TELEKOM - Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb
TOPSET Solutions - Dodatok č. 1 ku Zmluve č. 1301/12/2008 Zmluva o aktualizácií programov
TOPSET Solutions - dodatok ku Zmluve č. A/1301/12/2008 "Zmluva o aktualizácií programov
MADE spol.s r.o._Dodatok č.1 k Licenčnej zmluve č. U1593/2013
ÚPSVaR Bardejov - Dohoda na vykonávanie aktivačnej činnosti formou dobrovoľníckej služby a podmienkach poskytnutia príspevku na vykonávanie aktivačnej činnosti formou dobrovoľníckej služby PO alebo FO
ÚPSVaR Bardejov - Dohoda na vykonávanie aktivačnej činnosti formou menších obecných služieb pre obce a o podmienkach poskytovania príspevku na aktivačnú činnosť formou menších obecných služieb pre obec
TOPSET Solutions s.r.o.- Zmluva o aktualizácií programov, systémovej podopore a licenčná zmluva
TOPSET Solutions s.r.o .- Zmluva o aktualizácií dát katastra
ISPO spol.s.r.o., inžinierske stavby Prešov_Mandátna zmluva
EUROVIA SK, a.s. Prešov - ZoD - Realizácia programu spoločných opatrení v obci Lúčka
Strategia Regio, s.r.o. _Zmluva o manažmente verejného obstarávania
Studnica, n.o. Bratislava - Zmluva o poskytovaní konzultačných a poradenských služieb, prípravy projektu a žiadosti o poskytnutie nenávratného finančného príspevku z fondov EÚ - Vodovod Lúčka
Studnica, n.o. Bratislava - Zmluva o poskytovaní konzultačných a poradenských služieb, prípravy projektu a žiadosti o poskytnutie nenávratného finančného príspevku z fondov EÚ - Kanalizácia Lúčka
MH SR- ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU ČÍSLO ZMLUVY: 540/2015-2050-1200
PRIMA Banka Slovensko_Dodatok č.6 k Dexia Komunál univerzalnému úveru, Zmluve o úvere č.37/036/07 zo dňa 26.10.2007 v znení dodatkov
ATH-PO, s.r.o. - Zmluva o poskytovaní služieb na úseku OPP, BOZP
RIMI Security Bardejov Zmluva o dielo "Rekonštrukcia verejneho osvetlenia v obci Lučka"
Mgr.Roman Dubnička PSPL Zmluva o dielo na zabezpečenie svetelno-technického merania po realizácii projektu „Rekonštrukcia verejného osvetlenia obce Lúčka“
Prima banka Slovensko, a.s. Zmluva o municipalnom uvere Eurofondy - Rekonstrukcia verejneho osvetlenia v obci Lučka
Prima banka Slovensko, a.s. Dohoda o vystaveni blankozmenky (Rekonstrukcia verejneho osvetlenia v obci Lučka)
Geosense SK s.r.o. Košice_Zmluva o dielo a poskytovaní servisných služieb (GEOPORTÁL)
RamontBuilding s.r.o. ABRANOVCE_Zmluva o dielo č.12/2016/RB na externý manažment_impementáciu projektu:
PRIMA Banka Slovensko _Zmluva o Municipálnom úvere – Eurofondy (B) 37/012/15 Dodatok č. 1
DOVERA ZP_ Zmluva o elektronickej komunikácií a poskytovaní iných elektronických služieb
Pôdohospodárska platobná agentúra Bratislava_ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU č. 043PO050021
RAMEKO_Zmluva o zbere KO
KERGOL, spol. s. r. o._Zmluva o zbere KO
MH SR- DODATOK č. 1 k ZMLUVE O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU ČÍSLO ZMLUVY: 540/2015-2050-1200
MH SR- DODATOK č. 2 k ZMLUVE O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU ČÍSLO ZMLUVY: 540/2015-2050-1200
PRIMA banka Slovensko,a.s.- Zmluva o Municipálnom úvere - Eurofondy č.37/012/15 - Dodatok č.2
Pôdohospodárska platobná agentúra Bratislava_DODATOK Č. 1 K ZMLUVE O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU Č. 043PO050021
TOPSET Solutions Stpava_Zmluva o aktualizácií programov, systémovej podpore a licenčná zmluva č. tz2016-11-25dh3_Reistratúra
UniCredit Bank_Zmluva o úvere č. 001 209/CORP/2016