SlovenskýEnglish
Zmenšiť textZväčšiť text

Komisie OZ

Komisie sú zriadené Obecným zastupiteľstvom ako svoje stále alebo dočasné poradné, iniciatívne a kontrolné orgány. Komisie nemajú rozhodovaciu právomoc. Členov komisie volí obecné zastupiteľstvo z poslancov obecného zastupiteľstva a z iných osôb, spravidla s odbornosťou súvisiacou s činnosťou komisie.

Obecné zastupiteľstvo obce Lúčka zriadilo na ustanovujúcom zasadnutí Obecného zastupiteľstva obce Lúčka dňa 26.11.2022 uznesením č. 4/1/2022 tieto stále komisie:

 

  • Komisia pre ochranu verejného záujmu
  • Komisia pre vybavovanie sťažnosti
  • Komisia finančná
  • Komisia pre ochranu verejného poriadku, ŽP a stavebného poriadku

Prehľad o činnosti Komisie pre ochranu verejného poriadku, ŽP a stavebného poriadku v období od 12/2022 - 03/2023

  • Komisia školstva, kultúry a športu