Komisie OZ

Komisie sú zriadené Obecným zastupiteľstvom ako svoje stále alebo dočasné poradné, iniciatívne a kontrolné orgány. Komisie nemajú rozhodovaciu právomoc. Členov komisie volí obecné zastupiteľstvo z poslancov obecného zastupiteľstva a z iných osôb, spravidla s odbornosťou súvisiacou s činnosťou komisie.

Obecné zastupiteľstvo obce Lúčka zriadilo na ustanovujúcom zasadnutí Obecného zastupiteľstva obce Lúčka dňa 26.11.2022 uznesením č. 4/1/2022 tieto stále komisie:

Komisia pre ochranu verejného záujmu

Komisia pre vybavovanie sťažnosti

Komisia finančná

Komisia pre ochranu verejného poriadku, ŽP a stavebného poriadku

Prehľad o činnosti Komisie pre ochranu verejného poriadku, ŽP a stavebného poriadku v období od 12/2022 - 03/2023

Komisia školstva, kultúry a športu

Úradné hodiny

Pondelok: 07:30 - 15:30
Utorok: 07:30 - 14:30
Streda: 07:30 - 17:30 
Štvrtok: 07:30 - 14:30
Piatok: 07:30 - 15:30

Fotogaléria

Kalendár

Počasie

Obec Lúčka

ONLINE POČASIE

Iné

                                                                           Naša obec z vtáčej perspektívy

Anketa

Používam internet: