Komisie OZ

Komisie sú zriadené Obecným zastupiteľstvom ako svoje stále alebo dočasné poradné, iniciatívne a kontrolné orgány. Komisie nemajú rozhodovaciu právomoc. Členov komisie volí obecné zastupiteľstvo z poslancov obecného zastupiteľstva a z iných osôb, spravidla s odbornosťou súvisiacou s činnosťou komisie.

Obecné zastupiteľstvo obce Lúčka zriadilo na ustanovujúcom zasadnutí Obecného zastupiteľstva obce Lúčka dňa 9.12.2018 uznesením č. 4/1/2018 tieto stále komisie:

Komisia pre ochranu verejného záujmu

Predseda:           Anna Sopková
Podpredseda:     Pavel Hermanovský

Člen:                   Marek Mašlej   

Komisia pre ochranu verejného poriadku a vybavovanie sťažnosti

Predseda:       RNDr. Marcel Tkáč
Podpredseda:  PaedDr. Ondrej Fečo, PhD.

Členovia:         Andrej Havrila
                      Matúš Tkáč
                      Daniela Pšenáková

Úradné hodiny

Pondelok: 07:30 - 15:30
Utorok: 07:30 - 14:30
Streda: 07:30 - 17:30 
Štvrtok: 07:30 - 14:30
Piatok: 07:30 - 15:30

Fotogaléria

Kalendár

Počasie

Obec Lúčka

ONLINE POČASIE

Iné

                                                                           Naša obec z vtáčej perspektívy

Anketa

Používam internet: