Zmluvy


Source 2015

Výsledky vyhľadávania (počet dokumentov vyhovujúcich zadaným kritériám: 34)
Číslo Predmet Zmluvná strana Cena celkom (s DPH)
LUC-2023/041-01-OcÚ Úprava zmluvných podmienok, práv a povinnosti zmluvných strán Odb.: Občianske združenie "Topľanská Lúčka"
Dod.: Obec Lúčka
1 500 €
LUC-2023/018-02-OcÚ Úrzové poistenie uchádzačov o zamestnanie Odb.: Obec Lúčka
Dod.: PKF - Prvá Komunálna Finančná, s.r.o.
20 €
LUC-2023/038-01-OcU Zhotovenie (úprava) webovej stránky Odb.: Obec Lúčka
Dod.: webex.digital s.r.o.
69 €
LUC-2023/028-01-OcÚ Dodávky ovocia do MŠ Odb.: Obec Lúčka
Dod.: GAS Familia, s.r.o. Stará Ľubovňa
0 €
LUC--2023/029-01-OcÚ Darovanie prebytočného HM_tabletový počítač Samsung Galaxy Odb.: Obec Lúčka
Dod.: Štatistický úrad Slovenskej republiky
0 €
LUC-2023/023-03-OcÚ Poskytovanie marketingových služieb Odb.: Obec Lúčka
Dod.: Ján Mašlej - MMM Fashion
0 €
LUC-2023/023-01-OcÚ Doplnenie niektorých ustanovení zmluvy Odb.: Obec Lúčka
Dod.: NATUR-PACK, a.s.
0 €
LUC-2023/023-OcÚ Vykonávanie odpornej praxe Odb.: Obec Lúčka
Dod.: Prešovská univerzita v Prešove
0 €
LUC-2022/62-03-OcÚ Prevádzkové služby IS DECOM Odb.: Obec Lúčka
Dod.: DataCentrum elektronizácie územnej samosprávy Slovenska
0 €
LUC-2023/018-01-OcÚ Zaradenie do poistenia Stavba-Tepelné čerpadlo ZŠ a MŠ Lúčka a BŠVaOC - budova DHZ a TJ Odb.: Obec Lúčka
Dod.: KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group
97.90 €
LUC-2023/014-03-OcÚ Zmena dojednaných podmienok Odb.: Stredisko Evanjelickej DIAKONIE Chmeľov
Dod.: Obec Lúčka
11 €
LUC-2023/014-02-OcÚ Zmena dojednaných podmienok Odb.: ANGELO n.o.
Dod.: Obec Lúčka
11 €
LUC-2023/014-01-OcÚ Úprava zmluvných podmienok, práv a povinnosti zmluvných strán Odb.: Nový Domov Vranov n.T.-Lomnica, n.o.
Dod.: Obec Lúčka
11 €
LUC-2023/010-05-OcÚ Zmena a doplnenie ustanovení k Zmluve o úvere č.37/036/07 zo dňa 26.10.2007 Odb.: Obec Lúčka
Dod.: Prima banka Slovensko, a.s.
0 €
LUC-2023/010-04-OcÚ Zmena a doplnenie ustanovení k Zmluve o úvere č.19/12/22 Odb.: Obec Lúčka
Dod.: Prima banka Slovensko, a.s.
0 €
LUC-2023/010-03-OcÚ Zmena a doplnenie ustanovení k Zmluve o úvere č.37/036/07 zo dňa 26.10.2007 Odb.: Obec Lúčka
Dod.: Prima banka Slovensko, a.s.
0 €
LUC-2023/10-02-OcÚ Zriadenie záložného prava Odb.: Obec Lúčka
Dod.: Prima banka Slovensko, a.s.
107 000 €
LUC-2023/10-01-OcÚ Zriadenie záložného prava Odb.: Obec Lúčka
Dod.: Prima banka Slovensko, a.s.
27 000 €
LUC-2023/04-OcÚ Výkon stavebného dozoru na stavbe "Rekonštrukcia, modernizácia a rozšírenie kapacít Materskej školy Lúčka" Odb.: Obec Lúčka
Dod.: Emil Mati - JUHAN
750 €
LUC-2022/054-04-OcÚ Zriadenie účtu Odb.: Obec Lúčka
Dod.: Prima banka Slovensko, a.s.
0 €
Generované portálom Uradne.sk

Úradné hodiny

Pondelok: 07:30 - 15:30
Utorok: 07:30 - 14:30
Streda: 07:30 - 17:30 
Štvrtok: 07:30 - 14:30
Piatok: 07:30 - 15:30

Fotogaléria

Kalendár

Počasie

Obec Lúčka

ONLINE POČASIE

Iné

                                                                           Naša obec z vtáčej perspektívy

Anketa

Používam internet: