SlovenskýEnglish
Zmenšiť textZväčšiť text

Voľby prezidenta Slovenskej republiky_2024

 10.01.2024

Predseda Národnej rady Slovenskej republiky Peter Pellegrini vyhlásil voľby prezidenta Slovenskej republiky. Deň konania volieb určil na sobotu 23. marca 2024. 

Najnovšie správy - Termín prezidentských volieb je známy - Mesto Handlová

 

vo vyhlásení určil lehotu na utvorenie volebných okrskov a určenie volebných miestností do 30. januára 2024. Zároveň určil lehotu na utvorenie okresných volebných komisií a okrskových volebných komisií do 19. februára 2024 a lehotu na ich prvé zasadanie do 29. februára 2024.

Ak v prvom kole volieb nezíska ani jeden z kandidátov na prezidenta Slovenskej republiky nadpolovičnú väčšinu platných hlasov oprávnených voličov druhé kolo volieb prezidenta Slovenskej republiky sa uskutoční v sobotu 6. apríla 2024.

Právo voliť prezidenta Slovenskej republiky má občan Slovenskej republiky, ktorý má právo voliť do Národnej rady Slovenskej republiky, t.j. občan Slovenskej republiky, ktorý najneskôr v deň konania volieb dovŕši 18 rokov veku. Prekážkou práva voliť je zákonom ustanovené obmedzenie osobnej slobody z dôvodu ochrany verejného zdravia, ak osobitný zákon v čase pandémie neustanoví inak.

Za prezidenta Slovenskej republiky môže byť zvolený občan Slovenskej republiky, ktorý je voliteľný za poslanca Národnej rady Slovenskej republiky a v deň volieb dovŕšil vek 40 rokov.

Prekážkou práva byť volený je:

  • výkon trestu odňatia slobody,
  • právoplatné odsúdenie za úmyselný trestný čin, ak odsúdenie nebolo zahladené,
  • pozbavenie spôsobilosti na právne úkony.

Zoznam aktualít: