SlovenskýEnglish
Zmenšiť textZväčšiť text

Voľby do orgánov samosprávy obcí 2022

Predseda Národnej rady Slovenskej republiky rozhodnutím č. 209/2022 Z. z. vyhlásil

voľby do orgánov samosprávy obcí a voľby do orgánov samosprávnych krajov

a určil deň ich konania na sobotu

29. októbra 2022.

Obecné zastupiteľstvo v Lúčke podľa § 9 zákona SNR č. 346/1990 Zb. o voľbách do orgánov samosprávy obcí v znení neskorších predpisov uznesením č. 67/16/2022 zo dňa 29. júna 2022 určilo,  že pre volebné obdobie 2022 - 2026 bude mať 7 poslancov a  jeden volebný obvod a uznesením č. 68/16/2022 zo dňa 29. júna 2022 určilo rozsah výkonu funkcie starostu na volebné obdobie 2022 - 2026 - 100% (plný úväzok).


Zoznam volieb: